Ổ Cứng Laptop Giá Rẻ

Ổ Cứng Laptop Giá Rẻ

Ổ Cứng Laptop Giá Rẻ, bán ổ cứng Laptop cũ tại HCM, ổ cứng Laptop 80GB, 160GB giá rẻ, 250GB, 320GB, 500GB. Chép dữ liệu, cài Wins 7 Free, hỗ trợ 50% chi phí sau bảo hành.